Saneringen


Bodemsanering

Zodra bodemonderzoek heeft uitgewezen dat op een locatie verontreiniging aanwezig is in de grond en/of het grondwater zijn de eerste vragen: wat zijn de consequenties hiervan / moet ik hier iets aan doen? En wat gaat het kosten?

Manacker SaneringenManacker SaneringenManacker SaneringenManacker Saneringen

Van den Manacker Transport en Infra kan u allereerst vertellen wat de gevolgen zijn van de aangetroffen bodemverontreiniging en op welke termijn er eventueel stappen ondernomen moeten worden. Tevens zal middels duidelijke en gespecificeerde kostenramingen getoond worden wat voor u de financiële gevolgen kunnen zijn van de aanwezige bodemverontreiniging.

Van den Manacker maakt uw “bodemprobleem” inzichtelijk en kan vervolgens de gehele oplossing van dit probleem van u overnemen. Wij regelen voor u alle benodigde vergunningaanvragen en voert de bodemsanering uit op een duurzame resultaatgerichte wijze.